132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for reindrift

Rapportnummer: 1144

Forfatter(e): Ihlen, P. G., O. Overvoll & G. H. Johnsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-7658-629-9

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig