Rapport cover - rapport 1123

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om konsesjon for uttak av vann ved Marine Harvest Norvay AS Avd. Slørdal (reg. nr. ST/Si 0004). Konsekvensutredning for fisk og elvemusling

Rapportnummer: 1123

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger & S. Kålås &

Utgitt: 2008

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-7658-622-0

Last ned rapport: 1123.pdf (1,37 MB)