Rapport cover - rapport 1114

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Kraft Laks AS (reg. nr. M/Va 006), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1114

Forfatter(e): Johnsen, G.H & B. Tveranger

Utgitt: 2008

Antall sider: 27

ISBN: 978-82-7658-614-5

Last ned rapport: 1114.pdf (1,09 MB)