Rapport cover - rapport 1107

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS Avd. Rovde (reg. nr. M/Vn 005), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1107

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O. Overvoll & B. Tveranger

Utgitt: 2008

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-7658-611-4

Last ned rapport: 1107.pdf (1,24 MB)