Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2007

Rapportnummer: 1078

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 26

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig