Rapport cover - rapport 1160

Fiskeundersøkelser i 5 innsjøer i Hordaland høsten 2007

Rapportnummer: 1160

Forfatter(e): Hellen, B. A. & E. Brekke

Utgitt: 2008

Antall sider: 40

ISBN: 978-82-7658-642-8

Last ned rapport: 1160.pdf (1,26 MB)