Rapport cover - rapport 1119

Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune

Rapportnummer: 1119

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov

Utgitt: 2008

Antall sider: 13

ISBN: 978-82-7658-619-0

Last ned rapport: 1119.pdf (2,20 MB)