Rapport cover - rapport 1052

Hardangerfjorden. Økologisk status 2007 og veien videre

Rapportnummer: 1052

Forfatter(e): Johnsen, G. H., H. Sægrov, K. Urdal & S. Kålås

Utgitt: 2008

Antall sider: 54

ISBN: 978-82-7658-575-9

Last ned rapport: 1052.pdf (1,49 MB)