Rapport cover - rapport 1086

Haukåa settefisk, Flora kommune. Konsekvensvurdering ved søknad om konsesjon for vannuttak

Rapportnummer: 1086

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & K. Urdal

Utgitt: 2008

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-7658-601-5

Last ned rapport: 1086.pdf (1,15 MB)