Rapport cover - rapport 1118

Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune.Tema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1118

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. B.A. Hellen, S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

Utgitt: 2008

Antall sider: 53

ISBN: 978-82-7658-615-2

Last ned rapport: 1118.pdf (2,49 MB)