Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten til K.J Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune

Rapportnummer: 1091

Forfatter(e): Staveland, A.H. & G. H. Johnsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig