Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Rafdal i Etne kommune

Rapportnummer: 1080

Forfatter(e): Staveland, A.H., E. Brekke, G.H.Johnsen & B Tveranger

Utgitt: 2008

Antall sider: 48

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig