MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kjeahola i Hjelmeland kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1128

Forfatter(e): Staveland, A.H., B. Tveranger & M. Eilertsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig