MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2008

Rapportnummer: 1120

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2008

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig