MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune hausten 2007

Rapportnummer: 1066

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke & A.H. Staveland

Utgitt: 2008

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig