Rapport cover - rapport 1076

Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2007

Rapportnummer: 1076

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& M. Eilertsen 2008 Utkast.

Utgitt: 2008

Antall sider: 22

ISBN: 978-82-7658-593-3

Last ned rapport: 1076.pdf (444,05 KB)