Rapport cover - rapport 1154

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2008

Rapportnummer: 1154

Forfatter(e): Kålås, S., K. Urdal & H. Sægrov.

Utgitt: 2008

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-7658-635-0

Last ned rapport: 1154.pdf (2,33 MB)