Rapport cover - rapport 1116

RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad.Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1116

Forfatter(e): Eilertsen, M., G. H. Johnsen, E. Brekke, A. Staveland & B. Tveranger

Utgitt: 2008

Antall sider: 67

ISBN: 978-82-7658-617-6

Last ned rapport: 1116.pdf (6,08 MB)