Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Gråskoltane, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1096

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland & E. Brekke

Utgitt: 2008

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig