Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hille, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1106

Forfatter(e): Brekke, E., A.H. Staveland & M. Eilertsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 40

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig