Rapport cover - rapport 1085

Tura Småkraftverk, Vik kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1085

Forfatter(e): Hellen, B. A, & G. H. Johnsen

Utgitt: 2008

Antall sider: 16

ISBN: 978-82-7658-600-8

Last ned rapport: 1085.pdf (729,64 KB)