Rapport cover - rapport 1270b

300 kV Modalen – Mongstad, BKK Nett AS. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1270b

Forfatter(e): Johnsen, G.H., K. Mork Og P.G. Ihlen

Utgitt: 2009

Antall sider: 87

ISBN: 978-82-7658-752-4

Last ned rapport: 1270b.pdf (9,06 MB)