Rapport cover - rapport 1270

300 kV Modalen – Mongstad, BKK Nett AS. Konsekvensutredning for: Naturverninteresser og inngrepsfrie områder, naturtyper, flora, fugl og annen fauna, marint biologisk mangfold og fiskeriinteresser

Rapportnummer: 1270

Forfatter(e): Johnsen, G.H., K. Mork Og P.G. Ihlen

Utgitt: 2009

Antall sider: 84

ISBN: 978-82-7658-727-2

Last ned rapport: 1270.pdf (5,72 MB)