Rapport cover - rapport 1218

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fister Smolt AS (reg. nr. R/HM 0004), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1218

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2009

Antall sider: 37

ISBN: 978-82-7658-681-7

Last ned rapport: 1218.pdf (1,11 MB)