Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2008

Rapportnummer: 1198

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

Utgitt: 2009

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig