Rapport cover - rapport 1253

Dyreplankton i Hordaland og Sogn og Fjordane: Artenes miljøpreferanser og miljøfaktorenes betydning for zooplanktonsamfunnene på Vestlandet

Rapportnummer: 1253

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E. Brekke, A. Hobæk, & J.P. Nilssen

Utgitt: 2009

Antall sider: 61

ISBN: 978-82-7658-711-1

Last ned rapport: 1253.pdf (3,95 MB)