Rapport cover - rapport 1245

Fiskeundersøkelser i 9 innsjøer i Hordaland høsten 2008

Rapportnummer: 1245

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

Utgitt: 2009

Antall sider: 48

ISBN: 978-82-7658-702-9

Last ned rapport: 1245.pdf (4,68 MB)