Rapport cover - rapport 1223

Fiskeundersøkingar i Kjøsnesfjorden og Jølstravatnet 2001-2008

Rapportnummer: 1223

Forfatter(e): Sægrov, H.

Utgitt: 2009

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-7658-683-1

Last ned rapport: 1223.pdf (1,33 MB)