Forslag til og evaluering av konkrete tiltak innen landbruket ved eventuell ny klausulering av nedbørfeltet til Jordalsvatnet

Rapportnummer: 1192

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T. Torsteinsen

Utgitt: 2009

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-665-7

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig