Rapport cover - rapport 1242

Konsekvenser for dyre og fugleliv, marinbiologi og strømningsforhold ved ny dypvannskai på Husøya industriområde i Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1242

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen, G.H. Johnsen, A. Staveland & O. Soldal

Utgitt: 2009

Antall sider: 51

ISBN: 978-82-7658-700-5

Last ned rapport: 1242.pdf (1,92 MB)