Rapport cover - rapport 1162

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi, undersøkelser 2008

Rapportnummer: 1162

Forfatter(e): Geir Helge Johnsen, Bjart Are Hellen, Frode Falkenberg Og Steinar Kålås

Utgitt: 2009

Antall sider: 33

ISBN: 758-82-7658-644-2

Last ned rapport: 1162.pdf (1,02 MB)