MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune sommaren 2009

Rapportnummer: 1222

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2009

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig