Rapport cover - rapport 1221

Oppfølgende undersøkelser av to innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2008

Rapportnummer: 1221

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2009

Antall sider: 18

ISBN: 978-82-7658-682-4

Last ned rapport: 1221.pdf (426,32 KB)