Rapport cover - rapport 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1211

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

Utgitt: 2009

Antall sider: 14

ISBN: 978-82-7658-677-0

Last ned rapport: 1211.pdf (661,60 KB)