Rapport cover - rapport 1260

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, reiseliv og turisme, med jakt og fiske

Rapportnummer: 1260

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A. Hellen

Utgitt: 2009

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-716-6

Last ned rapport: 1260.pdf (1,44 MB)