Rapport cover - rapport 1259

Tokagjelet kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for landskap og inngrepsfrie naturområder (INON)

Rapportnummer: 1259

Forfatter(e): Johnsen, G. H.

Utgitt: 2009

Antall sider: 40

ISBN: 978-82-7658-715-9

Last ned rapport: 1259.pdf (2,80 MB)