Rapport cover - rapport 1264

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser

Rapportnummer: 1264

Forfatter(e): Ihlen, P.G., B.A. Hellen & Johnsen G.H.

Utgitt: 2009

Antall sider: 27

ISBN: 978-82-7658-720-3

Last ned rapport: 1264.pdf (2,32 MB)