Rapport cover - rapport 1261

Tokagjelet Kraftverk, Kvam herad, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturressurser; Jord- og skogbruk, vannkvalitet, forurensning og vannforsyning og mineraler og masseforekomster

Rapportnummer: 1261

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & B. A. Hellen

Utgitt: 2009

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-717-3

Last ned rapport: 1261.pdf (1,84 MB)