Rapport cover - rapport 1257

Valken kraftverk, Saksenvikelva, Saltdal kommune. Konsekvensvurdering, biologisk mangfold

Rapportnummer: 1257

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Johnsen, G. H. & Overvoll, O.

Utgitt: 2009

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-7658-713-5

Last ned rapport: 1257.pdf (2,45 MB)