Rapporter

Rapporter utgitt i år 2010

Arts og naturtypedata fra Rådgivende Biologer AS for 2010

Rapportnummer: 1403 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E., L. Eilertsen, M. Eilertsen, P. G. Ihlen, S. Kålås, & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-826-2

Kommunedelplan Nordre Bildøy, Fjell kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1402 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-827-9

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny oppdrettslokalitet utanfor Dalsvågen i Karmøy kommune

Rapportnummer: 1401 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Klassifisering av vassdrag i Bergen kommune basert på bunndyrsamfunn

Rapportnummer: 1397 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-822-4

MiS-registreringer i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane: Oppsummering av utvalgte miljøfigurer

Rapportnummer: 1396 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G Ihlen.

ISBN: 978-82-7658-821-7

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS på Kårstø i Tysvær kommune

Rapportnummer: 1395 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., B.A. Hellen & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-820-0

Dalaåna og Nordåna kraftverk, Forsand kommune.Konsekvensutgreiing for vasskvalitet, fisk og ferskvassbiologi

Rapportnummer: 1394 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-819-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Tau (reg. nr. R/ST 0004), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1393 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., B.A. Hellen & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-818-7

Resipientundersøkelse i Ulvik- og Osafjorden i Ulvik herad 2010

Rapportnummer: 1392 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger, E. Eilertsen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-817-0

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av oppdrettslokalitet Langøy i Lindås kommune

Rapportnummer: 1391 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Myklebostelva, Hyllestad kommune – Ålen sine vandringsmoglegheiter i vassdraget

Rapportnummer: 1390 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-7658-816-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Langøy i Lindås kommune

Rapportnummer: 1389 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland A. H.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket i Nærøy kommune sommeren 2010

Rapportnummer: 1388 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B.T., M. Eilertsen, A.H. Staveland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-815-6

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1387 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-814-9

Utvida MOM B-gransking ved lokaliteten Kjærelva i Hellandsfjorden i Fitjar 2010

Rapportnummer: 1386 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-813-2

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Eidfjord, Jondal, Lindås, Osterøy og Tysnes kommuner

Rapportnummer: 1385 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren, H. H: Blom, L. Eilertsen & S. Engen Torvik

ISBN: 978-82-7658-812-5

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Voss kommune

Rapportnummer: 1384 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-811-8

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Vaksdal kommune

Rapportnummer: 1383 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-810-1

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Ulvik herad

Rapportnummer: 1382 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-809-5

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Ullensvang herad

Rapportnummer: 1381 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren, L. Eilertsen & S. Engen Torvik

ISBN: 978-82-7658-808-8

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Samnanger kommune

Rapportnummer: 1380 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-807-1

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Modalen kommune

Rapportnummer: 1379 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-806-4

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Masfjorden kommune

Rapportnummer: 1378 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-805-7

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1377 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren, H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-804-0

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Kvam herad

Rapportnummer: 1376 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-803-3

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Granvin herad

Rapportnummer: 1375 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-802-6

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Fusa kommune

Rapportnummer: 1374 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., H. H. Blom & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-801-9

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Fitjar kommune

Rapportnummer: 1373 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-800-2

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Etne kommune

Rapportnummer: 1372 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-799-9

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Bergen kommune

Rapportnummer: 1371 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-798-2

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsvurdering av omsøkt oppdrettslokalitet Toska N i Radøy kommune

Rapportnummer: 1370 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland A. H.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i 7 innsjøer i Hordaland høsten 2009

Rapportnummer: 1369 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & H Sægrov

ISBN: 978-82-7658-797-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune hausten 2010

Rapportnummer: 1368 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune hausten 2010

Rapportnummer: 1367 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Tendalsvik i Etne kommune

Rapportnummer: 1366 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & E. Brekke

ISBN: -

Marine Harvest Norway AS.Nytt settefiskanlegg i Stongfjorden i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane fylke Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet

Rapportnummer: 1364 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland, M. Eilertsen, & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-795-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Dalsvågen i Karmøy kommune hausten 2010

Rapportnummer: 1363 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor det nye settefiskanlegget på Haugsneset i Tysvær kommune, sommeren 2010

Rapportnummer: 1362 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & A. H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-794-4

Kombinert MOM B- og MOM C- resipientundersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Tau i Strand kommune, vinteren 2010

Rapportnummer: 1361 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., A. H. Staveland & M. Eilertsen 2010

ISBN: 978-82-7658-793-7

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Ospeneset i Lindås kommune

Rapportnummer: 1359 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E. & A. H. Staveland

ISBN: -

Tilleggsrapport til: Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune. Fagtema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1358 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-792-0

Herand kraftverk, Jondal kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur

Rapportnummer: 1357 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-791-3

Hovda kraftverkene, Åmot kommune, Hedmark. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1356 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-790-6

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norvay AS i Fjæra i Etne kommune

Rapportnummer: 1355 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-789-0

Ikke
tilgjengelig

Revidert lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1354 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Revidert lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1353 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Naustbukta i Nærøy kommune, sommeren 2010

Rapportnummer: 1352 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland & M. Eilertsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2009

Rapportnummer: 1351 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-788-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved oppdrettslokalitet Tuholmane Øst i Karmøy kommune

Rapportnummer: 1350 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland A. H.

ISBN: -

Prøvefiske i fire dammar ved Vardahaugane, Os kommune

Rapportnummer: 1349 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-7658-787-6

Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for hydrologi, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1348 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-786-9

Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet

Rapportnummer: 1347 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen, M. Eilertsen & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-785-2

Hesjeberg kraftverkene, Gratangen kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1345 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B. A., P. G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-783-8

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselva, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1344 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-782-1

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselva, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser

Rapportnummer: 1343 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, L., K. Mork, P.G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-781-4

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune. Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010

Rapportnummer: 1342 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-780-7

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselven, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold

Rapportnummer: 1341 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger, A.H. Staveland, M. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-779-1

Sak 10-006515ASD-GULA/AVD1, Gulating lagmannsrett. Raunes Fiskefarm AS. Konksekvensvurdering av vilkår for videre drift

Rapportnummer: 1340 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H, E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-778-4

Utbygging i Samnangervassdraget, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturressurser

Rapportnummer: 1339 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-777-7

Ryddøla kraftverk, Dovre kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1338 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G., G. H. Johnsen & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-776-0

Botaniske registreringer ved Kvemma i Myrsetdalen i Lærdal: Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1337 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-775-3

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Åheimsvassdraget 2009

Rapportnummer: 1335 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-773-9

Kryptogamer og naturtyper ved Nørlandselva i Masfjorden: Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1334 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-772-2

Nyasetdalen Kraftverk, Vik kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1333 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-7658-771-5

Analysar av skjelprøvar frå elvefiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2009

Rapportnummer: 1332 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-770-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2010

Rapportnummer: 1331 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Fossbråten Kraftverk, Nord-Aurdal kommune, Oppland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1330 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen.

ISBN: 978-82-7658-769-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, våren 2010

Rapportnummer: 1329 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2009

Rapportnummer: 1328 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-768-5

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Rogaland i 2009

Rapportnummer: 1327 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-767-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune

Rapportnummer: 1326 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Kryptogamer og naturtyper ved Tveismeelva (Ullensvang herad): Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1325 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-766-1

Øvre Digraneselvi Kraftverk, Odda kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1324 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-765-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik (reg.nr. H/L 0005), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1323 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-764-7

Kombinert MOM B- og MOM C- resipientundersøkelse av Ljonesvågen vinteren 2010

Rapportnummer: 1322 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-763-0

Rollagåi kraftverk, Tinn kommune, Telemark fylke. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1321 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G. H., O. Overvoll & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-762-3

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Sagosen (reg. nr. M/AE 0003 + 0006), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1320 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-761-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1319 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1318 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Undersøkelser av alternative råvannskilder i Bergen kommune i 2010

Rapportnummer: 1317 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, M, Johnsen G.H. & Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-7658-760-9

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010

Rapportnummer: 1316 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.

ISBN: 978-82-7658-759-3

Prøvefiske i 7 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2009

Rapportnummer: 1315 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-758-6

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av miljøgifter i sedimentene ved Bjørsvik kai i Lindås kommune

Rapportnummer: 1314 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland & G.H. Johnsen

ISBN: -

Undersøkelser av fisk, bunndyr og dyreplankton i 6 innsjøer i Vest-Agder høsten 2009

Rapportnummer: 1313 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & S. Kålås 20010.

ISBN: 978-82-7658-756-2

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010

Rapportnummer: 1312 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-755-5

Veiski Kraftverk, Sørfold kommune, Nordland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1311 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-754-8

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2009

Rapportnummer: 1310 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-753-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av ny oppdrettslokalitet ved Smørdal i Masfjorden kommune hausten 2009

Rapportnummer: 1309 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune vinteren 2010

Rapportnummer: 1308 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved oppdrettslokalitet Bergadalen i Kvam kommune

Rapportnummer: 1307 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og botngransking av ny oppdrettslokalitet ved Landroneset, Fjell kommune

Rapportnummer: 1306 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & M. Eilertsen

ISBN: -

Kartlegging av biologisk mangfald på Bjåneshalvøya i Os kommune med verdivurdering

Rapportnummer: 1305 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G. H., M. Eilertsen, B. A. Hellen, P. G. Ihlen & O. K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-751-7

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2009

Rapportnummer: 1304 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, S. Kålås, K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-750-0

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Tueholmane Øst i Karmøy kommune

Rapportnummer: 1303 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Kvaløy Øst i Karmøy kommune

Rapportnummer: 1302 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & B. Tveranger

ISBN: -

Forlengelse av kryssingsspor ved Bolstadøyri, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og fisk

Rapportnummer: 1301 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Spikkeland, O. K., B. A. Hellen & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-749-4

Miljørapport 2007 – 2009 Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 1300 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-748-7

Sagelva kraftverk, Stjørdal kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1299 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., G. H. Johnsen, L. Eilertsen, P.G. Ihlen & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-747-0

Gudåa kraftverk, Meråker kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1298 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., G. H. Johnsen, L. Eilertsen, P.G. Ihlen & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-746-3

Reinåa kraftverk, Meråker kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1297 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B.A., G. H. Johnsen, L. Eilertsen, P.G. Ihlen & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-745-6

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2009

Rapportnummer: 1296 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H., F. Falkenberg & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-744-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, februar 2010

Rapportnummer: 1295 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Brekke, E. & M. Eilertsen

ISBN: -

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg, Miljøårsrapport 2009

Rapportnummer: 1294 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-757-9

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjon av vanntilgang og vannforbruk ved Gjølanger Settefisk AS (reg. nr. Sf/Fl 10 / lok. nr. 11795)

Rapportnummer: 1293 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen G.H., & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse, strømmålinger og modellering av avløpet til Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik i Lindås kommune, høsten 2009

Rapportnummer: 1292 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & A. H. Staveland

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norvay AS i Stongfjorden i Askvoll kommune

Rapportnummer: 1291 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-743-2

Fagerbakken Kraftverk, Sørfold kommune, Nordland fylke. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1290 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G. H., B. A. Hellen & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-7658-742-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Naustbukta (reg. nr. NT/NR 0006). Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1289 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-741-8

Resipientundersøkelse utenfor Mongstadbase i Lindås kommune høsten 2009

Rapportnummer: 1288 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Tveranger, B. M. Eilertsen, E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-740-1

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny oppdrettslokalitet ved Ådnøy i Lindås kommune

Rapportnummer: 1287 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Ådnøy i Lindås kommune

Rapportnummer: 1286 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & M. Eilertsen

ISBN: -

Marin kartlegging ved lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, Rogaland

Rapportnummer: 1285 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-738-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved Kvernaneset og ved oppdrettslokalitet Midtvikøy, i Sveio kommune, hausten 2009

Rapportnummer: 1284 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H. & E. Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra hausten 2009

Rapportnummer: 1283 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-737-1

Tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll 2009

Rapportnummer: 1282 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-739-5

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2009

Rapportnummer: 1281 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-736-4

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009

Rapportnummer: 1280 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-735-7

Vannkvalitet i Jordalsvassdraget i 2009

Rapportnummer: 1279 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-734-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune hausten 2009

Rapportnummer: 1278 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Tilleggsoverføringer til Reppa kraftverk, Rødøy kommune, Nordland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1277 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Hellen, B. A. & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-7658-733-3

Miljøtilstand i vassdragene i Voss sommeren 2009

Rapportnummer: 1276 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-732-6

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2009

Rapportnummer: 1275 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Kålås, S, K. Urdal & H. Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-731-9

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2008

Rapportnummer: 1274 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-730-2

Kalking og naturlig restaurering av tidligere forsurede innsjøer i Sogn og Fjordane. Basert på innsjøtypologi og pelagiske bioindikatorer

Rapportnummer: 1273 Utgitt: 2010

Forfatter(e): Nilssen, J.P., E. Brekke, A. Hobæk & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-729-6