Rapport cover - rapport 1385

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Eidfjord, Jondal, Lindås, Osterøy og Tysnes kommuner

Rapportnummer: 1385

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren, H. H: Blom, L. Eilertsen & S. Engen Torvik

Utgitt: 2010

Antall sider: 28

ISBN: 978-82-7658-812-5

Last ned rapport: 1385.pdf (5,09 MB)