Rapport cover - rapport 1373

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Fitjar kommune

Rapportnummer: 1373

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Appelgren & L. Eilertsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-7658-800-2

Last ned rapport: 1373.pdf (3,35 MB)