Rapport cover - rapport 1323

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Lerøy Vest AS avd. Bjørsvik (reg.nr. H/L 0005), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1323

Forfatter(e): Tveranger, B & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-764-7

Last ned rapport: 1323.pdf (1,64 MB)