Rapport cover - rapport 1289

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Naustbukta (reg. nr. NT/NR 0006). Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1289

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 21

ISBN: 978-82-7658-741-8

Last ned rapport: 1289.pdf (666,66 KB)