Rapport cover - rapport 1320

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Sagosen (reg. nr. M/AE 0003 + 0006), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1320

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-7658-761-6

Last ned rapport: 1320.pdf (1,18 MB)