Rapport cover - rapport 1387

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1387

Forfatter(e): Tveranger, B. & B.A. Hellen

Utgitt: 2010

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-7658-814-9

Last ned rapport: 1387.pdf (2,15 MB)