Rapport cover - rapport 1369

Fiskeundersøkelser i 7 innsjøer i Hordaland høsten 2009

Rapportnummer: 1369

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & H Sægrov

Utgitt: 2010

Antall sider: 57

ISBN: 978-82-7658-797-5

Last ned rapport: 1369.pdf (4,77 MB)