Rapport cover - rapport 1301

Forlengelse av kryssingsspor ved Bolstadøyri, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og fisk

Rapportnummer: 1301

Forfatter(e): Spikkeland, O. K., B. A. Hellen & P. G. Ihlen

Utgitt: 2010

Antall sider: 22

ISBN: 978-82-7658-749-4

Last ned rapport: 1301.pdf (1,85 MB)