Rapport cover - rapport 1357

Herand kraftverk, Jondal kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi, vannkvalitet og vanntemperatur

Rapportnummer: 1357

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

Utgitt: 2010

Antall sider: 44

ISBN: 978-82-7658-791-3

Last ned rapport: 1357.pdf (5,25 MB)