Rapport cover - rapport 1273

Kalking og naturlig restaurering av tidligere forsurede innsjøer i Sogn og Fjordane. Basert på innsjøtypologi og pelagiske bioindikatorer

Rapportnummer: 1273

Forfatter(e): Nilssen, J.P., E. Brekke, A. Hobæk & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 56

ISBN: 978-82-7658-729-6

Last ned rapport: 1273.pdf (3,75 MB)